Benefiční sportovní happening na podporu těch, kteří svůj životní běh už končí.
Běh pro hospic
Běh pro Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích

Letos se opravdu běží na druhou stranu!

Letos se opravdu běží na druhou stranu!

Pozorně si nastudujte trasy!

 

  •  Letošní trasy si dobře nastudujte běžíme po cyklostezce ale v opačném směru k čističce a zpět a do píšťan a zpět!
  • TRASY

foto