Benefiční sportovní happening na podporu těch, kteří svůj životní běh už končí.
Běh pro hospic
Běh pro Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas se zpracováním osobních údajů

6. ROČNÍK

KDY: SOBOTA 3. října. 2020

KDE: HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA, RYBÁŘSKÉ NÁMĚSTÍ, LITOMĚŘICE

KDY: 8:00 – 14:00 HODIN

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

 1. Udělujete tímto dobrovolně souhlas Hospici sv. Štěpána, z.s., se sídlem Rybářské nám. 662/4, 412 01 Litoměřice, IČ: 65081374, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • datum narození
 •  
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • fotografie z průběhu akce

 

 1. Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu a fotografie z průběhu akce je nutné zpracovat:

a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodu Běh pro hospic 2019, který organizuje Správce. Akce se koná 3. 10. 2020 v Litoměřicích.

b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.

 

 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.
 2. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo zpracovatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • Poskytovatel softwaru APACHI s.r.o. (www.sportovniservis.cz), Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3 – Žižkov.
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

       3. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Děkujeme.