Benefiční sportovní happening na podporu těch, kteří svůj životní běh už končí.
Běh pro hospic
Běh pro Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích

Milí běžci, v roce 2019 jste vyběhali pro hospic neuvěřitelných 566 553 Kč!
Děkujeme!

Výtěžek běhu jsme využili na dofinancování rekonstrukce atria a vybudování bezbariérového nájezdu do zahrady pro pacienty na lůžku.

Nový nájezd z atria do zahrady je díky Vám již dokončen.
Bohužel z důvodů koronakrize ho zatím nemůžeme využívat.
Z téhož důvodu jsme nuceni odložit letošní běh až na podzim.

Zveme vás na Běh pro hospic - 3. 10. 2020

Pro pomoc druhým se běhá nejlépe!

Kdo běhá, ten pomáhá. Kdo pomáhá, ten žije nejen pro sebe , ale i pro druhé. Prostředky, které nám pomáháte shromáždit tím, že běháte, využijeme na vybudování nového nájezdu do zahrady hospice i pro pacienty, kteří jsou upoutáni na lůžko. Zaplacením startovného, nákupem trička nebo jiných předmětů pomáháte nevyléčitelně nemocným.

Děkujeme!